Concurs „Iluminatul arhitectural al Podului Traian din Arad”

Odata cu inaugurarea Podului Traian din Arad, organizam pe perioada 9-16 Mai, un concurs foto / video pentru punerea in valoare a iluminatului acestui nou obiectiv.

Organizatori Organizatorii concursului foto-video „ILUMINATUL ARHITECTURAL AL PODULUI TRAIAN  DIN ARAD” sunt SC ELBA SA Timisoara, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Timis sub nr. J35/3/1990, avand Cod Unic de Inregistrare RO 1816318, SC ELBA-COM SA Timisoara, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Timis sub nr. J35/559/2000, avand Cod Unic de Inregistrare RO 13108765 si Primaria Municipiului Arad. Durata si locul de desfasurare

 • Concursul se desfasoara in perioada: 09.05.2016 – 16.05.2016, in mediul on-line
 • Imaginile realizate de participanti vor fi transmise pe adresa de mail marketing@elba.ro, cu specificarea in campul “Subiect” a mentiunii “ Pentru Concursul Foto-Video – Podul Traian Arad”
 • Lucrarile trimise dupa data de 16.05.2016, orele 14:00 nu vor mai fi luate in considerare.
 • Organizatorii au dreptul de a prelungi durata consursului printr-un anunt corespunzator, facut cel putin in aceleasi medii ca anuntul initial.

Tema Concursului Tema concursului este “ILUMINATUL ARHITECTURAL AL PODULUI TRAIAN  DIN ARADPremiile Se vor acorda cate trei premii pentru fiecare sectiune – fotogafii si videoclipuri – premii care se vor acorda in bani, dupa cum urmeaza:             Locul I – 1500 lei,       Locul II – 1250 lei,      Locul III – 1000 lei,     in valoare neta.   Reguli de desfasurare

 • Concursul se va desfasura potrivit prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs se presupune acordul, acceptul clauzelor si cunoasterea regulamentului de catre participanti. Acestia se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
 • Concursul este deschis deopotriva profesionistilor si amatorilor, fara limita de varsta, atat persoanelor fizice, cat si juridice.
 • Inscrierea in concurs este validata prin insasi trimiterea fotografiilor sau a videoclipurilor realizate.
 • Nu pot participa la concurs angajatii SC ELBA SA, SC ELBA-COM SA si ai Primariei Municipiului Arad, nici rudele de gradul I ale angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie).
 • Participantii vor prezenta 3-5 imagini care se inscriu in tematica concursului, in format JPG cu latura mare de minim 3000 pixeli si/sau videoclipuri in format minim HD cu durata cuprinsa intre 2 si 3 minute; in cazul pozelor fisierele nu trebuie sa depaseasca 20 Mb; fisierele pot fi de asemenea transmise si prin transfer pe site-uri de tip wetransfer, dropbox etc.
 • Fotografiile pot fi realizate cu aparate foto compact, mirrorless si DSLR, indiferent de marca lor.
 • Sunt considerate acceptate fotografiile fara manipulare. Fotografiile inscrise vor putea fi editate (postprocesate) numai in sensul ajustarii parametrilor de imagine. Nu se pot adauga sau elimina elemente din imagine. Nu sunt acceptate lipirea sau suprapunerea mai multor fotografii (colajul). Orice alt procedeu de procesare in afara de cele enumerate mai sus va duce la descalificarea imaginii respective (semnatura, data, rama sau alte insemne grafice pe imagine).
 • Videoclipurile pot fi editate pentru a cola diferite accente si unghiuri de filmare si pot avea coloana sonora
 • Formatul acceptat al fisierelor va fi JPEG pentru fotografii, respectiv AVI pentru videoclipuri, cu observatia ca acestea sa nu depaseasca individual 20 Mb in cazul pozelor.
 • Organizatorii isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea lucrarilor ce au o calitate tehnica indoielnica. Totodata, isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea in concurs a lucrarilor ce apartin utilizatorilor anonimi (sau care nu au furnizat la inscriere numele real si o adresa de corespondenta valida).
 • Nu vor fi acceptate in concurs fotografii/videoclipuri ce contin sau instiga la orice forma de violenta sau au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen. Totodata, nu vor fi acceptate imagini ce contin nuditate indecenta, publicitate sau materiale promotionale.
 • Organizatorii concursului pot refuza inscrierea unei lucrari in concurs daca aceasta nu respecta conditiile din regulament, fara a-si justifica decizia.

Drepturi de autor

 • Prin inscrierea imaginii sau a videoclipului in concurs, participantul declara in mod implicit ca este detinatorul drepturilor de autor asupra acestora si asupra componentelor lor si isi asuma toate consecintele legale in cazul in care se dovedeste ca nu detine drepturile intelectuale aferente. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii cu fotografiisau video clipuri la acest concurs. In cazul in care utilizatorul nu este detinatorul drepturilor de autor asupra lucarilor prezentate, acesta nu va primi premiul stabilit si va fi descalificat. Lucrarile inscrise trebuie sa fie originale, realizate de concurenti si in prima prezentare.
 • Organizatorii concursului nu isi asuma raspunderea pentru nici o lucrare insusita in mod ilegal de catre concurenti.
 • Fotografiile si videoclipurile sunt protejate de legea dreptului de autor si apartin realizatorilor. Orice reproducere de catre organizatori se va face numai cu specificarea numelui autorului
 • Inscrierea in concurs implica acordul autorului ca – indiferent daca vor fi declarate sau nu castigatoare – materialele participante realizate de acesta sa poata fi folosite de catre organizatori in scopul promovarii imaginii lor, a obiectivului definit, a produselor utilizate la echiparea obiectivului, precum si a realizarii de materiale tiparite sau in mediul virtual – pliante, cataloage, articole, sau altele similare, cu mentionarea numelui autorului. Inscrierea in concurs reprezinta consimtamantul autorilor si titularilor de drepturi de proprietate intelectuala cu privire la aceasta forma de utilizare, nelimitata in timp si spatiu. In cazul in care varsta concurentului este sub 18 ani (este minor), participarea la concurs este conditionata de acordul parintelui sau ocrotitorului (tutorelui) legal, conform legislatiei.

Declararea castigatorului

 • Se va face pe pagina de FaceBook a ELBA – https://www.facebook.com/ElbaRomania, in data de 18 mai 2016, orele 12,00, cu prezentarea fotografiei sau a videoclipului castigator si a numelui autorului.
 • Participantii vor trebui sa urmareasca pagina de FB mentionata.
 • Pentru validarea castigului, in termen de 48 de ore, autorul desemnat castigator va trimite datele sale de identificare pe aceeasi adresa de e-mail – marketing@elba.ro – si anume: – nume si prenume; – numar de telefon valid; – adresa de corespondenta postala si o adresa de email, ambele valide. Daca mesajul nu va fi trimis in intervalul specificat, se va trece la anuntarea castigatorului in persoana urmatorului clasat, tot pe pagina de FB amintita, urmandu-se acelasi procedeu.
 • Premiile vor fi inmanate castigatorilor la sediul Primariei Municipiului Arad, in data de 20 mai 2016, orele 14.00
 • Pentru ridicarea premiului, participantul va prezenta un act de identitate valabil. Neprezentarea participantului declarat castigator ii asigura mentinere premiului timp de 15 zile lucratoare. Dupa acest termen, premiul nu se mai acorda.
 • In situatia in care nu va exista nici un participant, premiul va ramane neacordat.

Date personale

 • Datele personale ale concurentilor sunt confidentiale si vor fi folosite doar pentru desfasurarea logistica fireasca a concursului.
 • Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorii au obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care participantul le va furniza despre el, un membru al familiei ori o alta persoana.

Juriul si jurizarea

 • Juriul va fi alcatuit din 3 membrii – cate un reprezentant al organizatorilor – ELBA, ELBA-COM si Primaria Municipiului Arad.
 • Jurizarea se va face de catre membrii juriului. Din totalul lucrarilor inscrise in concurs, juriul va alege un singur castigator, pentru fiecare categorie si pentru fiecare premiu, luand in calcul urmatoarele criterii de jurizare: originalitatea, creativitatea, felul in care a fost surprins obiectivul, valoarea artistica si calitatea tehnica si respectarea prezentului regulament.
 • Deciziile juriului sunt irevocabile si nu trebuie justificate.

Alte Clauze

 • Deciziile Organizatorilor privind concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
 • Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.
 • Organizatorii au dreptul sa decida in orice moment incetarea concursului. Instiintarea referitoare la incetarea concursului va fi facuta cu cel putin 3 zile inainte de incetarea efectiva, cel putin pe aceleasi canale pe care a fost facut anuntul initial.
 • Elba se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Participantilor carora le-au fost inmanate Premiile.
 • Prezentul Regulament are 3 pagini si este constituit ca parte integranta a concursului foto anuntat.
ELBA SA

Timișoara, Zona Industrială Freidorf, Str. Paul Morand nr. 135, Timiș, România

Telefon +40 356 443 902
E-mail office@elba.ro