Acționariat

ELBA are un capital social 100% românesc și se bazează pe angajamentul pe termen lung al acționariatului, care este compus majoritar din actuali și foști angajați.

Actionariat ELBA

În aproape un secol de existență, ELBA a reușit să se adapteze în permanență și să se dezvolte. Pentru a asigura dezvoltarea afacerii, ELBA s-a adaptat rapid si eficient către produse cu valoare adaugată superioară, avansate din punct de vedere tehnologic și conținând soluții inovatoare. În acest sens a contat mult implicarea totala a echipei si sentimentul de apartenenta ce rezulta din modelul de business.

Biroul Relații Acționariat

+40745372157

adriana.truta@elba.ro

Program audiențe

În fiecare miercuri și joi, în intervalul 13-15*, la sediul ELBA s.a. din Timișoara, Zona Industrială Freidorf, Str. Paul Morand nr. 135, Timiș, România

*pentru programare, sunați pe numărul +40745372157, luni-vineri, orele 7-15

Documente disponibile

Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ELBA pentru data de 05.05.2021 – vot prin corespondență

Motivația Propunerii Auditorului Financiar

Click AICI pentru a accesa formularul tipizat de împuternicire-reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ELBA.*

Buletinul de vot poate fi descărcat de mai jos.

*Votul va fi transmis doar prin corespondență sau se poate împuternici doamna Adriana Truță, care are calitatea de acționar al societății și care va participa la ședința AGA. Numărul de telefon al doamnei Truță este: 0745372157

ELBA SA

Timișoara, Zona Industrială Freidorf, Str. Paul Morand nr. 135, Timiș, România

Telefon +40 356 443 902
E-mail office@elba.ro