De la competenţă la performanţă

ELBA oferă posibilitatea de a lucra într-un colectiv dinamic şi profesionist, în cadrul unei companii cu tradiţie şi prestigiu la nivel naţional şi internaţional.

Reglor injecție mase plastice

Operatorul pe care îl căutăm trebuie să fie o persoană atentă și orientată către performanță. În sarcina sa vor cădea reglarea utilajelor de injecție mase plastice, demararea producției de repere pe utilaje de injecție mase plastice precum și întocmirea documentației tehnice conform ISO TS 16949. Noul nostru coleg va trebui să urmărească îndeaproape producția reperelor de mase plastice în cadrul fabricii.

Cerințe și experiență

 • studii medii într-un domeniu tehnic
 • minim 2 ani experiență în reglarea utilajelor de injecție mase plastice
 • cunoștințe elementare de operare calculator: Windows, MS Office
 • disponibilitate pentru program de lucru în trei schimburi

Constituie un avantaj experiența de lucru în industria de automotive și cunoașterea limbii franceze.

Operator producție

Noul nostru coleg trebuie să fie o persoană ordonată, conștiincioasă, dinamică și cu capacitate de învățare rapidă. El va fi responsabil pentru executarea de activități specifice de producție precum injecție mase plastice, prelucrări mecanice, acoperiri și asamblare. În sarcina acestuia va fi și verificarea calității reperelor recoltate din proces sau a operațiunilor de asamblare specifice postului de lucru, comparativ cu cerințele de calitate impuse de tehnologia de execuție și normele de calitate specifice.

Cerințe și experiență

 • studii medii (școala profesională sau liceu)
 • acuitate vizuală foarte bună
 • disponibilitate de lucru în trei schimburi și în weekend

Constituie avantaj experiența anterioară în producție.

Inginer tehnolog injecție mase plastice

Expertul pe care îl căutăm este pasionat și orientat către performanță. Acesta urmărește aplicarea corectă în producție a tehnologiilor de injecție mase plastice, urmărește eficiența proceselor întreprinse, propune și implementează măsuri de îmbunătățire a proceselor în vederea reducerii rebuturilor pe fluxul de producție. De asemenea, inginerul tehnolog participă la omologarea și lansarea în producție a reperelor de injecție mase plastice precum și la întocmirea documentației tehnice conform ISO TS 16949

Cerințe și experiență

 • studii superioare tehnice (Facultatea de Mecanică sau Chimie Industrială)
 • minim 3 ani experiență în domeniul tehnologiilor de prelucrare mase plastice – injecție mase plastice
 • cunoștinte avansate de limba engleză (scris, vorbit, citit)
 • cunoștințe avansate de operare calculator: Windows, MS Office, Autocad, SAP
 • disponibilitate pentru program de lucru prelungit

Constituie avantaj experiența în industria de automotive.

Inginer proiectant tehnologii de montaj

Specialistul pe care îl căutăm este pasionat, are deschidere către nou și caută întotdeauna să își îmbunătățească abilitățile. Acesta va fi responsabil cu proiectarea tehnologiilor de montaj pentru produse destinate industriei auto (faruri sau lămpi auto) și va întocmi documentația tehnică conform ISO 16949. Tot în sarcina acestuia va fi si omologarea de produse și procese precum și urmăriea implementării de noi tehnologii în producție prin planificarea și verificarea capacității de producție.

Cerințe și experiență

 • studii superioare în domeniul mecanicii
 • minim 3 ani experiență în domeniul proiectării tehnologiilor de montaj
 • cunoașterea standardului ISO TS 16949 (elaborare plan de control, PFMEA, Flow Diagrams)
 • cunoașterea limbii engleze la nivel avansat
 • cunoștințe de operare calculator: MS Office, Autocad/Catia

Constituie avantaj experiența în domeniul proiectării sau al producției pentru industria de automotive precum și cunoaștere limbilor germană sau franceză.

Inginer proiectant

Proiectarea de noi corpuri de iluminat și întocmirea documentațiilor tehnice de proiectare conform ISO/TS 16949 și ISO 9001 sunt principalele sarcini ale inginerului nostru proiectant. De asemenea, el va fi responsabil cu omologarea noilor produse și va urmări îndeaproape lansarea lor în fabricație, îmbunătățind constant procesul de construcție al acestora.

Cerințe și experiență

 • studii superioare în domeniul mecanicii (Facultatea de Mecanică – secțiile TCM, Mecatronică sau Robotică Industrială)
 • minim 3 ani experiență în domeniul proiectării de produse
 • foarte bune cunoștințe de proiectare 2D, 3D în softuri specializate: Catia, ProEngineer, Autocad
 • cunoașterea cerințelor ISO/TS 16949 în domeniul proiectării (APQP, FMEA etc.)
 • disponibilitate pentru program de lucru prelungit
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională

Constituie avantaj experiența în domeniul proiectării și al producției pentru industria de automotive precum și cunoașterea a mai multor limbi străine de circulație internațională.

Inginer Electronist

Expertul pe care îl căutăm este un inginer electronist pasionat, deschis spre nou și care dorește să își dezvolte cunoștințele constant. Principalele sale atribuții constau în proiectarea și execuția de circuite electronice din domeniul iluminatului, precum surse de curent constant pentru LED-uri, lumină dinamică cu LED și invertoare pentru iluminat de siguranță. De asemenea, va fi în responsabilitatea sa să emită teme de proiectare, să caute noi colaboratori pentru execuția circuitelor electronice și să evalueze competențele acestora, selectându-i pe cei mai potriviți.

Cerințe și experiență

 • studii superioare în domeniul electronicii (facultatea de electronică, specializarea electronică industrială)
 • bune cunoștințe de electronică industrială conexă iluminatului
 • cunoștințe elementare de operare calculator: MS Office, internet
 • cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (limba franceză sau germană constituie un avantaj)
 • disponibilitatea pentru program de lucru prelungit

Constituie un avantaj cunoștințele privind principiile de funcționare a balasturilor electronice care alimentează tuburile fluorescente și alte surse de lumină cu descărcare în gaze.

Inginer Calitate Proiect

Expertul pe care îl căutăm este un inginer calitate pasionat, deschis spre nou și care dorește să își dezvolte cunoștințele constant. Are experiență în domeniul automotive și este un foarte bun cunoscător al sistemului de management al calității. Are calități de lider și dorește sa participe activ pentru a identifica îmbunatățiri ale proceselor.

Asigurarea cerințelor de calitate în proiectarea de produse pentru autovehicule (faruri, lămpi, etc. ) Lucru în cadrul echipelor de proiect.
Cerințe și experiență

 • studii superioare tehnice;
 • minim 2 ani experiența în domeniul calității in industria de automotive
 • cunoașterea cerințelor de calitate în industria de automotive – CORE TOOLS (MSA, SPC, AMDEC-FMEA, APQP)
 • cunoașterea sistemului de management al calității ISO TS 16946
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleza, franceza);
 • cunoștințe de operare calculator: AutoCad, Microsoft Office, Internet;
 • constituie avantaj cunoașterea cerințelor clientului Renault-Nissan (demers ANPQP, etc.)

Oferta (bonusuri, beneficii)

 • desfășurarea activității într-o echipa tânără și dinamica;
 • pachet motivațional atractiv; posibilități de dezvoltare a carierei;
 • posibilitatea de activare într-o firma de prestigiu pe plan național și international;

Reprezentant vânzări export

Angajatul pe care îl căutăm este pasionat de procesul de vânzare, deschis spre nou și dorește să își dezvolte cunoștințele constant. Are experiență în domeniul vânzărilor și este un foarte bun cunoscător al tacticilor și strategiilor actuale de vânzare in segmentul B2B. Are calități de lider și dorește sa depășească rezultatele.

Responsabilități

 • Identificarea si analizarea oportunităților pieței, creșterea numărului de clienți externi;
 • Dezvoltarea si consolidarea relației cu clienții din portofoliu;
 • Administrarea conturilor de clienți existenți;
 • Întocmirea de oferte de preț conform solicitărilor tehnice ale clienților;
 • Îndeplinirea targetului de vânzări si a obiectivelor stabilite de conducerea fabricii;

Întocmirea de rapoarte de activitate periodice si rapoarte privind evoluția pieței externe;

Cerințe si studii

Studii superioare tehnice sau economice (constituie avantaj studii comerciale)

Competente profesionale

 • Minim 5 ani experiență in marketing si comunicare, cu performanta cuantificabila, intr-o firma de renume (preferabil in domeniul corpurilor de iluminat sau sectoare similare);
 • Minim 3 ani experiență comerciala in domeniul vânzărilor de produse tehnice;
 • Experiența relevanta in gestionarea relațiilor tip B2B cu clientii de pe piața externa;
 • Constituie avantaj experiența comerciala in domeniul corpurilor de iluminat;
 • Cunoștințe in realizarea studiilor de piata, analiza piețe externe, analiza concurenta;
 • Obligatoriu cunoașterea limbii engleze nivel avansat( scris,citit,vorbit) ;
 • Constituie avantaj cunoașterea limbilor: germana, maghiara sau sârbă;
 • Bune cunoștințe de operare calculator: MS Office; SAP- constituie avantaj;
 • Disponibilitate la deplasări in străinătate (carnet de conducere categ. B);

Competente personale

 • Inițiativă, abilitati de lider, capacitate de convingere;
 • Excelente abilitati de comunicare si negociere;
 • Abilități de munca in echipa, rezistenta la stres;

Operator Asamblare

Angajatul va asigura executarea operațiilor conform tehnologiilor de fabricație și instrucțiunilor de lucru.
Operații specifice care vor intra în atribuțiuni: asamblări demontabile, operații de sudura pe utilaje specifice a reperelor de masa plastica, asamblări nedemontabile, autoinspectie.

Cerințe

 • Studii medii tehnice (școala profesionala, liceu);
 • Cunoștințe mecanice si electrice de reglare utilaj;
 • Disponibilitate pentru program de lucru in trei schimburi;
 • Spirit de observație, seriozitate, disciplina

Oferta (bonusuri, beneficii)

 • Salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri semestriale;
 • Lucru într-o echipa tânără;
 • Posibilități de dezvoltare a carierei;

Alătură-te echipei noastre!

Nu ai găsit un post potrivit pentru tine între cele disponibile, dar crezi că ai face treabă bună în echipa noastră? Lasă-ne aici CV-ul și datele tale. Te vom contacta în cazul în care considerăm că ești persoana de care avem nevoie.

ELBA SA

Timișoara, Zona Industrială Freidorf, Str. Paul Morand nr. 135, Timiș, România

Telefon +40 356 443 902
E-mail office@elba.ro