Accentul este pus pe calitate, responsabilitate socială și protecția mediului

Pentru a-şi îndeplini misiunea, ELBA se bazează pe profesionalismul angajaţilor şi asimilarea de tehnologii performante. Totodată, urmărește respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte fabricarea de corpuri de iluminat şi protecţia mediului.

Politica de calitate si mediu ELBA

Politica în domeniul calității

Calitatea produselor şi serviciilor oferite este asigurată de Sistemul de Management Integrat al Calităţii și Mediului certificat conform ISO 9001, ISO 14001, respectiv pentru producţia auto conform ISO/TS 16949. Politica de calitate a fost dezvoltată pentru a mobiliza întregul personal să acorde o atenție maximă produselor și serviciilor pe care le furnizează.

Obiectivul principal al ELBA este acela de a realiza produse și de a oferi servicii care vor satisface așteptările clienților, conform legislației și reglementărilor în vigoare, în scopul de a obține și menține o bună reputație pe piață, în condiții de eficiență economică și de profit.

Între principiile politicii noastre de calitate se enumeră: orientarea spre client, implicarea directă a personalului, abordarea bazată pe proces, creșterea prestigiului firmei, îmbunătățirea continuă a proceselor, produselor, precum și a sistemului de management al calității. De asemenea, menținerea unui nivel de instruire continuă în rândul întregului personal reprezintă un aspect important în desfășurarea optimă a activității noastre.

Politica privind responsabilitatea socială

Politica privind responsabilitatea socială ELBA are ca scopuri respectarea drepturilor fundamentale ale omului (așa cum sunt prezentate în Carta Uniunii Europene a Drepturilor Fundamentale și în Codul Muncii) și aducerea la cunoștința managementului, angajaților și colaboratorilor a principiilor responsabilității sociale.

Principalele obiective propuse în această direcție sunt:

Dezvoltare durabilă şi sustenabilitate

Produsele ELBA sunt concepute pentru a putea utiliza sursele de lumină economice, moderne şi, totodată, nepoluante sau cu grad de poluare redus, eficiente prin raportul performanță/consum. Ne concentrăm în mod continuu spre a gândi și a acționa într-un mod benefic mediului, oferind clienților noștri soluții pentru a lua la rândul lor decizii potrivite, bazate pe criterii relevante de mediu.

Prin investițiile realizate în construcții, aspecte de mediu, tehnologii, organizarea fluxurilor de fabricație și a condițiilor de muncă, am ajuns să realizăm produse automotive pentru unele din principalele companii din industria de automobile și sperăm să urcăm în ierarhia producătorilor de componente auto și a aparatelor de iluminat. Pe lângă componenta socială privind condițiile de muncă, acționariatul și-a propus rezultatele bune înregistrate de companie să se reflecte printr-un sistem de recompensare al salariaților. Astfel, prin creșterea veniturilor salariale, avem o contribuție pozitivă la viața comunității, participând astfel la rezolvarea multora dintre problemele cu care se confruntă societatea.

Politica de mediu

Certificările obţinute în domeniul managementului calităţii şi a mediului, precum și conceptul de “lumină verde”, exprimă îndeaproape viziunea firmei. Produsele ELBA sunt concepute pentru a putea utiliza sursele de lumină economice, moderne şi totodată nepoluante sau cu grad de poluare redus, eficiente prin raportul performanţă/consum.

ELBA îşi focalizează preocupările şi resursele în folosul clienţilor săi şi al mediului înconjurător, acordând o atenție deosebită dezvoltării unui mediu sănătos (cu noxe sub limita admisă, incinte climatizate etc). Pentru aceasta, ELBA a desemnat un compartiment direct implicat în activitatea de menţinere şi de îmbunătăţire a sistemului de management integrat calitate-mediu, derulând următoarele activităţi:

POLITICA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ

ELBA consideră sănătatea și securitatea ocupațională ca parte integrantă a performanței activităților și proceselor care contribuie direct sau indirect la realizarea produselor, punând un accent deosebit pe:

Sistemul de management al securității și sănătății ocupaționale este certificat conform OHSAS 18001.

ELBA SA

Timișoara, Zona Industrială Freidorf, Str. Paul Morand nr. 135, Timiș, România

Telefon +40 356 443 902
E-mail office@elba.ro