Comunicat – privind plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2014

elba-shake-hands

În conformitate cu Hotărârea adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor ELBA S.A., desfășurată în data de 27.03.2015,  aducem la cunoștință acționarilor următoarele informații:

Dividendul brut aprobat este de 2.1156 RON/acțiune. Acționarii vor primi dividendul net rezultat în urma reținerii impozitului calculat și reținut la sursa potrivit legislației fiscale în vigoare.

Modalitatea de plată a dividendelor:

Plata se va efectua prin transfer bancar (în conturi deschise in lei la o banca din Romania) pentru toți acționarii Elba S.A.

Documentele necesare efectuării plății:

Acționarii persoane fizice

Solicitarea scrisă, pentru plata dividendelor prin transfer bancar, precizând banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului la o bancă din România, însoțită de:

  • copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal;
  • copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existenta contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN.

În cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plăti la solicitarea succesorilor legali, după efectuarea înregistrării în Registrul Acționarilor Elba.

Acționarii persoane juridice

Solicitarea în original, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății, precizând banca din România și contul (codul IBAN), însoțită de copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existenta contului pe numele titularului – persoană juridică, cu precizarea codului IBAN.

Documentele pot fi transmise după cum urmează:

  • Fax: +40 356 443 962
  • Email: mihai.mirza@elba.ro
  • In persoana sau prin posta la sediul Elba S.A: Paul Morand, Nr 135, Parcul Industrial Freidorf, Timișoara,  Timiș, Cod poștal 300 538.

Informații suplimentare se pot obține la nr. telefon +40 356 443 995, persoana de contact d-l Mîrza Mihai sau la adresa de email mihai.mirza@elba.ro.

ELBA SA

Timișoara, Zona Industrială Freidorf, Str. Paul Morand nr. 135, Timiș, România

Telefon +40 356 443 902
E-mail office@elba.ro