Laboratoarele ELBA, un centru de competențe unic la nivel regional

Pentru a susţine importanţa acordată calităţii, toate produsele fabricate sunt verificate şi testate în laboratoare specifice: electromecanic, fotometric, metrologic și chimic.

Laboratoarele ELBA pentru omologare si validare

Folosim metodele de testare şi verificare impuse de standardele internaţionale. Laboratoarele noastre sunt acreditate RENAR, în conformitate cu SR EN ISO / IEC 17025.

Laboratorul Fotometric

În cadrul acestui laborator, se efectuează teste de fotometrie și colorimetrie, cât și măsurări specifice pentru corpuri de iluminat, conform standardelor CE. La ora actuală, laboratorul deţine Certificatul de Notificare nr. 02/2014 prin care Registrul Auto Român atestă că Laboratorul Fotometric „Electrobanat” îndeplineşte cerinţele de capabilitate ca Serviciu Tehnic de Categoria A în conformitate cu cerinţele impuse de Directiva Cadru 2007/46/CE şi că este competent să efectueze activităţi de cercetare și testare.

Testele acreditate ale Laboratorului Fotometric „Electrobanat”:

 1. Determinarea reflectanţei
 2. Determinarea transmitanţei
 3. Determinarea coordonatelor tricromatice si a transmitanţei
 4. Determinarea coordonatelor tricromatice si a coeficientului de luminanţă
 5. Determinarea distribuţiei intensităţii luminoase a corpurilor de iluminat
 6. Determinarea curentului absorbit, puterii și fluxului luminos ale surselor de lumină
 7. Determinarea distribuției intensităţii luminoase
 8. Determinarea dimensiunilor liniare si unghiulare
 9. Determinarea coeficientului de intensitate luminoasă
 10. Determinarea luminanţei

Laboratorul Electromecanic

Testele electrice, mecanice, termice, climatice, care determină caracteristici specifice și conformitatea produselor, sunt efectuate în laboratorul electromecanic. Prin testările acreditate pe care le efectuează, Laboratorul Electromecanic își aduce o importantă contribuție la punerea pe piață a produselor SC ELBA SA, confirmând îndeplinirea de către acestea a cerinţelor de securitate stabilite prin Directivele Europene aplicabile. Raportul de teste emis de Laboratorul Electromecanic este o componentă a dosarului de marcare CE a produselor SC ELBA SA.

Testările acreditate ale Laboratorului Electromecanic:

 1. Testarea şi verificarea marcării
 2. Testarea şi verificarea cablajului intern şi extern
 3. Testarea şi verificarea legării la pământ de protecţie
 4. Testarea şi verificarea protecţiei împotriva șocurilor electrice
 5. Testarea şi verificarea rezistenţei de izolaţie
 6. Testarea rigidităţii dielectrice
 7. Măsurarea distanţelor de conturnare şi a distanţelor de străpungere în aer
 8. Testarea rezistenţei la vibraţii şi verificarea stabilităţii la vibraţii
 9. Testarea rezistenţei la ceaţa salină
 10. Măsurarea nivelului de zgomot
 11. Testarea şi verificarea bornelor cu şurub
 12. Testarea şi verificarea bornelor fără şurub şi a conexiunilor electrice
 13. Testări climatice
 14. Testarea și verificarea construcţiei
 15. Testarea protecţiei la pătrunderea prafului, corpurilor solide şi a apei
 16. Testarea la umiditate
 17. Testarea de anduranţă şi încălzire

Testările specifice pentru industria auto:

 1. Testări la tracțiune şi compresiune
 2. Testări la şoc mecanic
 3. Testarea la stropire cu jet de înaltă presiune (test Karcher)
 4. Testarea la gravionaj

Răspunzând solicitărilor clienților, Laboratorul Electromecanic, cu dotările de care dispune, are capabilitatea de a efectua şi alte teste conform Caietelor de Sarcini specifice ale acestora.

Laboratorul Chimic

Acest laborator este destinat analizelor chimice pentru măsurarea și testarea proprietăților sau a reacțiilor diferitelor produse și substanțe.

Teste specifice pentru industria auto:

 1. Rezistenţa materialelor plastice la fluidele automobilului şi la agenţi chimici
 2. Rezistenţa acoperirilor obţinute prin lăcuire şi metalizare a maselor plastice la condiţii de mediu extreme
 3. Măsurarea luciului peliculelor de lac şi a vopselelor

Laboratorul Metrologic

Laboratorul metrologic este responsabil de calibrare și testare pentru mai multe domenii, precum: temperatură, presiune, lungime, masă, forță, electronică etc.

Domeniile şi sortimentele pentru care este atestat:

Calibru etalon; Riglă rigidă, semirigidă sau flexibilă gradată din metal sau alt material; Șubler de exterior, interior, adâncime, mecanic și digital; Micrometru mecanic sau digital; Comparator mecanic cu cadran; Comparator digital; Aparat de măsurat grosimea acoperirilor; Placa pentru controlul rectilinităţii şi planităţii; Greutăți; Aparat de cântărit cu funcţionare neautomată; Cheie şi șurubelniță dinamometrică; Manometre cu element elastic; Maşină/aparat pentru încercarea statică a durităţii prin metodele: Brinell, Vickers, Rockwell, Knopp; Aparat pentru măsurarea statică a durității maselor plastica Shore; Termometru din sticlă cu lichid; Termometru digital; Termorezistenţă; Termocuplu, Indicator și/sau simulator de temperatură; Incintă termostatată; Termometru/termohigrometru de cameră; Termometre manometrice și metalice; Ampermetre de cc şi ca; Multimetru digital; Voltmetru analogic de tensiune continuă şi alternativă; Rezistor în decade; Megohmmetru; Luxmetru; Conductometru de laborator şi portabil.

ELBA SA

Timișoara, Zona Industrială Freidorf, Str. Paul Morand nr. 135, Timiș, România

Telefon +40 356 443 902
E-mail office@elba.ro