Termeni și condiții

Site-ul www.elba.ro este proprietatea ELBA SA, având ca date de identificare la O.R.C. TIMIS J35/3/1991 și C.I.F. RO 1816318 – cu sediul în Timișoara, Str. Paul Morand nr. 135, 300538, tel. +40 356 443 902, fax +40 356 443 963 și  e-mail office@elba.ro.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care acest site poate fi utilizat. Accesul și utilizarea site-ului se fac sub autoritatea regulilor și condițiilor menționate în acest document. Utilizarea site-ului presupune acceptarea acestor termeni și condiții și asumarea responsabilității în cazul încălcării lor.

Drepturile de autor asupra întregului conținut al site-ului aparțin în totalitate ELBA SA și nu se pot folosi sau copia fără obținerea prealabilă a unui acord scris din partea proprietarului.

Accesul pe site

În timpul utilizării site-ului și a serviciilor oferite de acesta, utilizatorul se angajează să respecte legile în vigoare și să nu desfășoare activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pot aduce prejudicii la buna funcționare a site-ului, a serverului sau a securității informațiilor. Utilizatorul se angajează să nu modifice, copieze, transmită, afișeze, publice sau reproducă informațiile de pe acest site și să nu creeze produse similare sau să vândă informații sau servicii obținute prin intermediul site-ului.

Utilizatorul se angajează să suporte orice costuri aferente utilizării site-ului precum cele pentru serviciile de telefonie sau internet.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii acestui site au urmatoarele drepturi:

Limitarea răspunderii

Toate datele, imaginile și specificațiile tehnice prezentate pe acest site au caracter informativ. Acestea pot fi schimbate în orice moment fără a fi necesară o inștiințare prealabilă și nu constituie obligativitate contractuală.

Drepturi de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.elba.ro – incluzând texte, imagini, reprezentări grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date – este proprietatea ELBA SA și este protejat conform Legii Drepturilor de Autor și Legii privind dreptul de proprietate intelectuală si industrială. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a societății ELBA SA și este protejată de Legea Drepturilor de Autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Este interzisă copierea, distribuția, transmiterea, publicarea, reproducerea, crearea unui document derivat din orice informație sau serviciu, obținute de pe sau prin intermediul site-ului. Folosirea fără acordul scris al ELBA SA a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare. Este interzisă transmiterea de informații obținute prin intermediul site-ului către persoane sau departamente de la firme concurente.

Date cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și adaugită precum și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ELBA SA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele furnizate de către utilizatori.

Legislație

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului se supun legislației României. În caz de litigiu, se va încerca soluționarea amiabilă între părți, în termen de 30 de zile de la înregistrarea reclamației. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă, se va apela la instanța judecătorească competentă.

ELBA SA garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății ELBA SA, fără acordul scris al acesteia.

ELBA SA

Timișoara, Zona Industrială Freidorf, Str. Paul Morand nr. 135, Timiș, România

Telefon +40 356 443 902
E-mail office@elba.ro