Servicii de testare la cel mai înalt nivel de performanță și calitate

Cercetarea și testarea produselor pe care le producem ne-au condus de-a lungul anilor către înființarea laboratoarelor de testare și certificare în domeniul fotometriei, chimiei, al compatibilității electromagnetice și al electromecanicii.

ELBA realizeaza servicii complete de cercetare si testare a produselor

Laboratoarele din cadrul ELBA SA – fotometric, electromecanic, de compatibilitate electromagnetică și chimic – efectuează o mare diversitate de cercetări la cel mai înalt nivel de performanță, iar laboratorul de metrologie efectuează etalonări și verificări metrologice pentru diverse domenii.

Laboratorul Fotometric „Electrobanat” şi Laboratorul Electromecanic îndeplinesc cerinţele SR EN ISO/CEI 17025 și sunt competente să efectueze testări, fiind acreditate de către Organismul Național de Acreditare RENAR. În virtutea acestei acreditări, rapoartele de testări emise de Laboratorul Fotometric și de Laboratorul Electromecanic sunt recunoscute în toate ţările semnatare ale acordurilor European Acreditation (EA) și International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Laboratorul de Metrologie îndeplinește cerințele SR EN ISO/CEI 17025 și este atestat de Biroul Român de Metrologie Legală pentru activități de etalonare şi verificare metrologică.

Laboratorul Fotometric

Laboratorul Fotometric a fost înfiinţat în 1972 și are ca scop omologarea și validarea performanțelor corpurilor de iluminat în următoarele domenii de activitate: fotometrie, colorimetrie, determinarea proprietăţilor optice ale materialelor, verificarea dimensională şi electrică a surselor de lumină. Ca urmare a semnării de către România a Convenţiei de la Geneva din 1958 referitoare la adoptarea condiţiilor uniforme de omologare şi recunoaştere reciprocă a omologărilor efectuate la echipamente şi piese de vehicule cu motor, începând cu data de 21.02.1977, Laboratorul Fotometric „Electrobanat” a devenit parte înregistrată a Convenţiei de la Geneva, ca Serviciu Tehnic desemnat pentru teste de omologare internaţională.

Laboratorul Electromecanic, de Compatibilitate Electromagnetică

Laboratorul Electromecanic a fost înfiinţat în anul 1957 în scopul verificării conformităţii concepţiei produselor firmei cu standardele internaţionale de fabricaţie a corpurilor de iluminat. În cadrul laboratorului, se efectueaza verificări în următoarele domenii: electric, mecanic, climatic, protecţie, rezistența la coroziune şi nivel de zgomot.

Laboratorul Chimic

Laboratorul chimic a fost înființat în anul 1964, în scopul verificării şi controlării proceselor tehnologice, verificării conformităţii materiilor prime şi a materialelor utilizate şi pentru testarea produselor fabricate. Domeniul de activitate îl reprezintă: testele – analizele chimice și fizico-chimice, volumetrice, gravimetrice, spectrometrice (IR), determinări pX-metrice, determinări de grosimi de strat şi aderenţa, analize ape uzate etc.

Laboratorul Metrologie

Laboratorul de Metrologie a fost înfiinţat în cadrul SC ELBA SA cu scopul realizării trasabilităţii unităţii de măsură către echipamentele de măsurare şi monitorizare ale fabricilor şi laboratoarelor de testare ale firmei  prin etalonarea/verificarea echipamentelor de măsurare şi monitorizare. Laboratorul de Metrologie este atestat din anul 1959.

Documente adiționale

Puteți descărca documente și informații specifice activității laboratoarelor ELBA:

ELBA SA

Timișoara, Zona Industrială Freidorf, Str. Paul Morand nr. 135, Timiș, România

Telefon +40 356 443 902
E-mail office@elba.ro